خدمات تخصصی ارگونومیک

مشاوره در زمینه پیاده سازی ماکرو ارگونومی در کلیه سطوح سازمان ( مدیران ارشد ، میانی و پایین سازمان )
مشاوره در زمینه پیاده سازی ارگونومی کلان ( با تکنیک Future Workshope ) و ارگونومی خرد ( شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی و حل مشکلات مطرح )
مشاوره در زمینه خریداری تجهیزات و لوازم ارگونومیک
مشاوره به صنایع و شرکت های تولیدی در زمینه تولید تجهیزات نوین با رویکرد ارگونومیک

برگزاری آموزش های تخصصی در زمینه ارگونومی در سازمان ها و ادارات و مراکز آموزشی، رفاهی و خدماتی اعم از بانکها، دانشگاهها، مدارس و…
آموزش تخصص ارگونومی جهت محیط های اداری
آموزش تخصصی در زمینه فرسودگی شغلی – رضایت مندی شغلی – کاهش استرس و…
آموزش تخصصی در زمینه حمل صحیح بار دستی
آموزش تخصصی در مشاغل با ریسک فاکتورهای ارگونومیک نظیر جوشکاران – مونتاژکاران و…
آموزش برای پرستاران و بهیاران برای حمل صحیح بیمار
آموزش نرم افزار CATIA در زمینه ارزیابی ایستگاه کاری و طراحی محصولات ارگونومیک

طراحی کنترل پنل ( اتاق کنترل – صفحه کیبورد و غیره با متد LINK ANALYSIS )
طراحی و چیدمان فضاها و محیط های کاری و آموزشی ( دانشگاهها – مدارس – کتابخانه ها ) از دیدگاه ارگونومیک

آنالیز وظیفه: تعیین شغل و وظایف به افراد متناسب با وضعیت جسمانی – تعیین ریسک فاکتورهای آسیب رسان در شغل فعلی – بررسی و ارزیابی تناسب و تطابق فرد با شغل فعلی – آنالیز شغلی فرد در هنگام برگشت به کار با استفاده از روش های نوین TA
ارزیابی استرس شغلی با استفاده از پرسشنامه H.S.E. و OSIPOW
ارزیابی فرسودگی شغلی با استفاده از پرسشنامه Maslash
ارزیابی بارذهنی کار با استفاده از شاخص Nasa Tlx
ارزیابی رضایت شغلی با استفاده از پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه مینه سوتا
ارزیابی و محاسبه RWL (حد توصیه شده وزنی نایوش)
ارزیابی اختلالات اسکلتی و عضلانی با استفاده از پرسشنامه NORDIC – BODY MAP
ارزیابی و آنالیز ارگونومی ایستگاه های کاری با استفاده از متدهای ( REBA – ROLA – ROSA – QEC – OCRA – OWAS و… )
ارزیابی ایستگاه کاری با استفاده از نرم افزار CATIA
ارزیابی و آنالیز حمل دستی بار با استفاده از روش های Wisha – Niosh – Snook – Mac